НВО

Подготовка за НВО по български език и литература след 10-ти клас (актуална към новите учебни програми на МОН). Курсът е съобразен с държавните образователни изисквания.

ДЗИ

Курсът се състои от разглеждане на целия задължителен материал по българска литература в 11-ти и 12-ти клас; писане на аргументативен текст; упражнения върху книжовните норми на българския език.

Индивидуални уроци

Минимумът за провеждане на индивидуален урок е 2 учебни часа по 45 минути. Хорариумът, програмата и продължителността на курса се уточняват допълнително според желанието на курсиста.

Да се ”преборим ” с българската граматика. 8- ми – 12-ти клас

Курсът се състои от преговор и практически упражнения върху правописната и правоговорна норма на съвременния език. Обръща се специално внимание на изключенията, които изобилстват в нашия език. Курсът е особено подходящ за ученици в гимназиален етап.

Географски информационни системи и дистанционни изследвания. 5-ти – 12-ти клас

Различните дялове от общата и социално-икономическата география се изследват чрез различни географски интерактивни ресурси (сайтове, платформи, софтуери).

ДА ПРИПОМНИМ – предмет БЕЛ

Начало на курса:

09.09.2023

Индивидуални УРОЦИ

Запиши се сега

Можеш да се запишеш на уроци и да се подготвиш за матурите.

    Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials, new courses, interesting posts, popular books and much more!

    [mc4wp_form id=”3101″]