НВО

Подготовка за НВО по български език и литература след 10-ти клас (актуална към новите учебни програми на МОН). Курсът е съобразен с държавните образователни изисквания.

НВО

Курсът се състои от разглеждане на целия задължителен материал по български език и литература, като се набляга на практическото прилагане на правилата на книжовния език, изучавани от 5- ти до 7-ми клас.

Профилирана подготовка

Минимумът за провеждане на групови занятия е 4 човека и до 6 човека в група. Продължителност на курса: 120 учебни часа от 01.10.2023 до 30. 05. 2024г. Предмет: Български език и литература

ДЗИ- БЕЛ

Курсът се състои от разглеждане на целия задължителен материал по българска литература в 11-ти и 12-ти клас; писане на аргументативен текст; упражнения върху книжовните норми на българския език.

ДЗИ 11- ти и 12- ти клас- География

Заниманията поставят фокус върху работата с географски карти, анализ на статистически данни, както и разработване на географски казус. Материалът, който се изучава е съобразен с най-новите учебни програми...

ДЗИ 11- ти и 12- ти клас- История

Заниманията имат за цел да запознаят курсиста с начините за обработване на информация от различните епохи, работа с исторически извори, както и изследване на визуално- историческо наследство, като карикатури и др

Уроци по География от 5-ти до 7-ми клас

Обучението е подходящо за подготовка за изпита за всички гимназии, които предлагат обучение с този профил. Учебното съдържание е съобразено с актуалните изисквания, заложени от МОН...

Уроци по История от 5-ти до 7-ми клас

В процеса на преподаване се акцентира върху свързаността между различните исторически епохи- необходимо условие за успешното представяне на ученика на изпита след 7- ми клас.

Цели на обучението

Успешно представяне на НВО и ДЗИ по БЕЛ , както и помощ при текущото обучение в гимназиален етап.

Методика на преподаване

Чрез практически упражнения да се постигне максимална ефективност при представяне на НВО и умения за самостоятелно справяне с поставените задачи.

Умения, които се изграждат

Да се изградят умения за справяне със задачите по БЕЛ в гимназиален етап: граматическа част, създаване на аргументативен или творчески текст. Подобряване на уменията за практическо владеене на българския език и познаване на художествената ни литература.

Съдържание на обучението

Практически навици за справяне при създавате на самостоятелен текст и отговор на граматични и литературни въпроси.

Описание на обучението

Курсът е подходящ за текущата подготовка по български език и литература в гимназиален етап, както и за явяване на НВО по БЕЛ в края на 10-ти клас, както и на ДЗИ по БЕЛ в 12- ти клас. Курсът е съобразен с държавните образователни изисквания.