Профилирана подготовка и кандидатстудентски изпит по БЕЛ.

Характеристики на курса:

Продължителност на курсовете

01.10.2023 до 30.05.2024

Продължителност на часа

45мин.

Предмет

Български език и литература

Брой ученици

4 до 6 за група

Минимумът за провеждане на групови занятия е 4 човека и до 6 човека в група.

Вноските могат да се заплащат на месечна база до 25-то число на предходния месец. При заплащане на две вноски или на цялата стойност на съответния курс се прави отстъпка 5%. При посещение на близнаци или на две деца от един родител, се прави 10  % отстъпка, за трето дете от един родител плюс 5% от стойността на съответния курс.

Цените са с включено ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата за съответния курс се заплаща само и единствено по банков път с превод на посочената банкова  банкова сметка, след като се подпише договор между школата, родителя и курсиста.

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN: BG08STSA93000029133702

BIC: STSABGSF