География от 5- ти до 7-ми клас- подготовка за НГДЕК след 7- ми клас

Характеристики на курса:

Продължителност на курсовете

01.10.2022 до 30.05. 2022

Продължителност на часа

45мин.

Предмет

География

Брой ученици

5 до 8 едновременно

Минимумът за провеждане на групови занятия е 5 човека и до 8 човека в група.

Вноските се заплащат на месечна база до 25-то число на предходния месец. При заплащане на две вноски или на цялата стойност на съответния курс се прави отстъпка 5%. При посещение на близнаци или на две деца от едно семейство, се прави 10  % отстъпка, за трето дете от едно семейство плюс 5% от стойността на съответния курс.

Цените са с включено ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата за съответния курс се заплаща само и единствено по банков път с превод на посочената банкова  банкова сметка, след като се подпише договор между школата, родителя и курсиста.

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN: BG08STSA93000029133702

BIC: STSABGSF

Основание на плащане: име на курсиста, вид на курса, начална дата на курса.