Ние сме учители, влюбени в професията си. В работата си гледаме да говорим искрено и с преживяване, когато преподаваме. В уроците наблягаме на индивидуалния подход. Вярваме, че съвременността изисква съвременни подходи, съобразени с потребностите на децата. Часовете с нас са интензивни и изпълнени с дискусионна атмосфера. Убедени сме, че пред интерпретацията всички сме равни – важна е аргументацията. Подход, на който учим и учениците си. В часовете ни се стремим да постигнем максимални резултати. За нас съвременният учител е вдъхновяващ, стимулиращ и насърчаващ усвояването на знания и умения. 

Жени Тенева

Жени Тенева- учител по БЕЛ. Притежава бакалавърска степен по българска филология и придобита преквалификация за педагогическа правоспособност. Научните и интереси са в областта на практическата българска граматика и сравнителното езикознание.

Мария Вълкова

Мария Вълкова- учител по география и история. Притежава бакалавърска степен по история и география, магистър по географски информационни системи и картография, доктор по нова българска история. Научните и интереси са в областта на географските информационни системи и нова българска история.