Уроци по География от 5-ти до 7-ми клас

Минимумът за провеждане на индивидуален урок е 2 учебни часа по 45 минути.
Хорариумът, програмата и продължителността на курса се уточняват допълнително според желанието на курсиста.
Предмет: География

Уроци по История от 5-ти до 7-ми клас

Минимумът за провеждане на индивидуален урок е 2 учебни часа по 45 минути.
Хорариумът, програмата и продължителността на курса се уточняват допълнително според желанието на курсиста.
Предмет: История

Уроци по БЕЛ от 5-ти до 12-ти клас

Минимумът за провеждане на индивидуален урок е 2 учебни часа по 45 минути.
Хорариумът, програмата и продължителността на курса се уточняват допълнително според желанието на курсиста.
Предмет: БЕЛ

Подготовка за ДЗИ по История и цивилизации ПП (11-ти и 12-ти клас)

Минимумът за провеждане на индивидуален урок е 2 учебни часа по 45 минути.
Хорариумът, програмата и продължителността на курса се уточняват допълнително според желанието на курсиста.
Предмет: История

Подготовка за ДЗИ по География и икономика ПП (11-ти и 12-ти клас)

Минимумът за провеждане на индивидуален урок е 2 учебни часа по 45 минути.
Хорариумът, програмата и продължителността на курса се уточняват допълнително според желанието на курсиста.
Предмет: География

Цели на обучението​

Индивидуалните уроци дават възможност както на курсиста, така и на преподавателя да се фокусират върху надграждането на знания и развитието на умения и компетенции, необходими за успешното представяне не само на изпити, но и изобщо в живота след училище. Използват се интерактивни методи на преподаване, които са изцяло насочени към индивидуалните качества на обучаващия се. Индивидуалният подход от своя страна дава пълна свобода на креативността на курсиста, което неминуемо се отразява ползотворно на успешното представяне на НВО, ДЗИ или кандидатстудентски изпит по БЕЛ.