Подготовка за ДЗИ по География и икономика ПП (11-ти и 12-ти клас)

Характеристики на курса:

Продължителност на курсовете

01.10.2023 до 30.05. 2024

Продължителност на часа

45мин.

Предмет

География

Брой ученици

1 до 2 едновременно

Вноските се заплащат на месечна база до 25-то число на предходния месец. При заплащане на две вноски или на цялата стойност на съответния курс се прави отстъпка 5%. При посещение на близнаци или на две деца от едно семейство, се прави 10  % отстъпка, за трето дете от едно семейство плюс 5% от стойността на съответния курс.

Цените са с включено ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата за съответния курс се заплаща само и единствено по банков път с превод на посочената банкова  банкова сметка, след като се подпише договор между школата, родителя и курсиста.

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN: BG08STSA93000029133702

BIC: STSABGSF

Основание на плащане: име на курсиста, вид на курса, начална дата на курса.