Жени Тенева
Жени Тенева- учител по БЕЛ. Притежава бакалавърска степен по българска филология и придобита преквалификация за педагогическа правоспособност. Научните и интереси са в областта на практическата...
Мария Вълкова
Мария Вълкова- учител по география и история. Притежава бакалавърска степен по история и география, магистър по географски информационни системи и картография, доктор по нова българска...